تبلیغات
حقایقی ازقرآن،نقدوهابیت،پاسخ به شبهات وهابیت. - نظر دانشمندان وهنرمندان غیرمسلمان در مورد حجاب:

1-خانم ساچیکو موراتا از ژاپن:

وی اهل هوکائیدوی ژاپن است که بعد از خاتمه تحصیلات به دانشکده حقوق دانشگاه چلیا در رشته حقوق قضائی راه یافت وموفق به دریافت مدرک لیسانس شد وبعد از آن، برای تحقیق درزمینه فقه اسلامی به ویژه فقه جعفری به ایران آمد ودر دانشگاه الهیات ومعارف اسلامی به اخذ دکترای الهیات نائل گردید. وی با اینکه با زبان عربی وفارسی آشنائی نداشت، در اثر جدیت با این دو زبان هم آشنا شد تا توانست دکترای الهیات را کسب نماید.

ایشان بودائی مذهب وهمسرش مسیحی است .وی در مصاحبه ای به سوالات بسیاری پاسخ داد که ما دو سوال آن را در اینجا می آوریم.

خبرنگار:بنظر شما حجاب یعنی چه؟ شما محجوبه بودن خانمها را ترجیح می دهید یا مکشوفه بودن آنها را؟

خانم ساچیکو موراتا: حتما محجوبه بودن را ترجیح می دهم وحد معقول پوشش را می پسندم، زیرا لطف زن به محجوبه بودن اوست. اصولا طبع هر انسانی طالب کشف تنوع ها است. وقتی زنان به شکل امروزی مکشوفه باشند، چیزی برای جلب توجه مردباقی نمی گذارند.هر چیز با اهمیتی وقتی چندین بار رویاروی قرار گیرد، اهمیت خود را از دست می دهد واین موضوع در تحکیم روابط زنا شو ئی نقش بسیار مهم وموثری دارد. در مغرب زمین که زنها قیود را گسسته اند وانواع لباسهای کوتاه و زننده می پوشند ، روابط زناشو ئی آنان از کمترین استحکامی برخوردار نیست .

خبرنگار: وضع زنان ایران در چه پایه ای قابل قیاس با زنان ژاپن است؟

خانم ساچیکو موراتا: زنهای ژاپنی در هر موقعیت تحصیلی که باشند کار در خانه را ترجیح می دهند. فرزندانشان را خوب تربیت می کنند وبرای مردان خود نیز احترام فوق العاده ای قائل هستند . اصولا حفظ وسلامت بزرگترها ، یکی از وظایف اخلاقی مردم ژاپن است واین  مولود تعلیمات مذهبی است که باز هم در ژاپن از مقام وموقعیت خاص برخوردار است.

2- خانم گاندی:

وی می گوید: ای زنان اگر آرایش کردن شما تنها به منظور جلب شهوت مرد است، از این کار خودداری کنید و زیر بار چنین خفت وخواری نروید.

3-آلفردهیچکاک:

 هیچکاک فیلم ساز مشهوری است .

 وی می گوید: من معتقدم که زن هم باید مثل فیلمی پرهیجان باشد.بدین معنی که ماهیت خود را کمتر نشان دهد وبرای کشف خود ، مرد را به نیروی تخیل و تصور زیادتری وا دارد. باید زنان پیوسته بر همین شیوه رفتار کنند یعنی کمتر ماهیت خود را در معرض نمایش قرار دهند. نشان دهند  و بگذارند مرد برای کشف انها بیشتر به خود زحمت بدهد. زنان شرقی تا چند سال پیش بخاطر حجاب ونقاب و روی بندی که بکار می بردند خودبخود جذاب می نمودند و همین مسئله، جاذبه نیرومندی به آنها می داد. اما به تدریج با تلاشی که زنان این کشورها برای برابری با زنان غربی از خود نشان می دهند ، حجاب وپوششی که دیروز بر زن شرقی کشیده شده بود ، از میان می رود وهمراه آن از جاذبه جنسی او هم کاسته می شود.


4-برتراند راسل می گوید:

از لحاظ هنر ، مایه تاسف است که به آسانی به زنان بتوان دست یافت وخیلی بهتر است که وصال زنان دشوار باشد بدون آنکه غیر ممکن گردد.

5- ویل دوراند می گوید:

آنچه بجوئیم ونیابیم عزیز وگرانبها می گرددو زیبائی به قدرت میل بستگی دارد ومیل با اقناع وارضاء، فعیف وبا منع و جلوگیری قوی می گردد.

خودداری از انبساط وامساک در بذل وبخشش ، بهترین سلاح برای شکار مردان است .اگر اعضای نهائی انسان را در معرض عام تشریح می کردند ، توجه ما به آن جلب می شد ، ولی رغبت وقصد به ندرت تحریک می گردید. مرد جوان بدنبال چشمان پر از حیاست وبی آنکه بداند حس میکند که این خودداری ظریفانه از یک لطف ورقت عالی خبر میدهد .

6- توصیه چارلی چاپلین به دخترش:

وی که یکی از بازیگران مشهور جهان است در نامه ای به دخترش می نویسد: برهنگی بیماری عصر ماست و من پیرم.شاید حرفهای خنده آور می زنم اما به گمان من تن عریان تو باید مال کسی باشد که روح عریانش را دوست داری.

7-جودیت میلر:

خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز طی مقاله ای با عنوان(( زنان در آغوش اسلام امنیتی تازه می یابند)) با اشاره به گرایش روز افزون زنان مسلمان به حجاب می نویسد: چه چیزی این بازگشت را میسر ساخته است؟ باز گشتی که به معنای واقعی در آزادیهای شخصی وسیاسی صورت گرفته است؟ پاسخ آن در ارمغانها است که اصولگرایان اسلامی به روح وروان جامعه مدرن خاورمیانه وبه زن ومرد آن تقدیم کرده اند.

پوشش (حجاب) برای زن این امکان را فراهم ساخته که در شهرهای شلوغ بتواند براحتی فعالیت کند واز مزاحمت مردان جوان ونوجوانانی که در جستجوی کار از اطراف واکناف کشور به پایتخت سرازیر شده اند در امان بماند.

این لباس یک پیام غیر قابل تردید به اطرافیان می فرستد. حجاب می گوید: این زن نجیب است با اوکار نداشته باشید. وبه وی اجازه می دهد بدون اینکه مورد آزار جنسی قرار گیرد در اتوبوسهای شلوغ شهرسوار شود.

8- رئیس انستیتوتعلیم وتربیت آلمان:

حضور مجزای دختران وپسران در کلاسهای درس مخصوصا در دوره ابتدائی می تواند در یادگیری دختران تاثیر بسزائی داشته باشد. و در پی تحقیقات انستیتو پژوهشی پلانک آلمان میل و رغبت دختران برای یادگیری روش مخصوص علوم ریاضی در کلاسهای مختلط رضایت بخش نیست.

نیویورک- خبر گزاری جمهوری اسلامی به نقل از روزنامه لوس آنجلس تایمز می گوید این روزنامه طی مقالاتی مینویسد:

برای پیروان و عمل کنندگان به اصول مذهبی سیک؛یهودیت؛ ارتدکس واسلام؛ لباس ؛تنها مسئله راحتی وذوق وسلیقه نیست بلکه بیانگر گستردگی عقیده مذهبی آنهاست. مذاهب خاصی وجود دارند که حد اعلای عفت را پوشش می بینند. اما این موضوع به هیچ وجه نباید به معنای یکنواختی، کسل کنندگی وشلختگی تلقی شود. در حال حاضر پیروان این مذاهب قوانین مذهبی خود را با مد  درهم می آمیزند.

نویسنده این مقاله ضمن گفتگو با چند نفر از جمله خانم(شمیم شیخ) که آموزگار است به نقل از او می نویسد: باید زیبائیهای خود را بپوشانیم تا سبب جلب توجه نادرست نشویم. ما نیز مدهای زیادی داریم وآن را در مقابل خانمها وشوهرانمان آرائه می کنیم.

9- هشدار اسقف اعظم انگلیس:

( دکتر جورج کری) اسقف اعظم انگلیس نسبت به انحطاط اخلاقی در میان جوانان این کشورهشدار داد واز بی توجهی سیستم آموزشی این کشور به دروس مذهبی انتقاد کرد وگفت: (این اعتقادات مذهبی در انگلستان به عنوان یک سرگرمی در افکار عمومی جای گرفته است وبرنامه های مذهبی مدارس به عنوان یک بخش اضافه نه اصلی مطرح است) وبعد ایشان خواستار بازگشت به ارزشهای مطروح در ده فرمان الهی ورعایت بیشتر موازین ارزشمند اخلاقی شد.

10- گزارشی ازرادیو فرانسه :

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران وبه نقل از رادیو فرانسه: در ویرجینیای آمریکا طرحی در سال سوم راهنمائی برای جدا کردن دختران از پسران در کلاس درس در دست آزمایش است . چون آموزگاران پی برده اند که دختران بخصوص در ریاضیات وعلوم بدون حضور پسران راحت تر بنظر می رسند.

به گفته آموزگاران ، دختران در کلاسهای مختلط برای آنکه مورد تمسخر وانتقاد پسرها قرار نگیرند کمتر در بحثها شرکت می کنند.در حالی که در غیاب پسرها بهتر وراحت تر به سوالات جواب می دهند. ظاهر نتایج اولیه این آزمایشها رضایت بخش بوده است.

به گفته آموزگاران بخصوص دختران خجول در کلاسهای دخترانه راحت تر هستند اما انجمنهای متعددی از جمله انجمن ملی زنان آمریکا با این طرح به مبارزه برخواسته است وآنرا جدائی وتبعیض جنسی فاحشی می داند.

11-نظر بازیگران سابق سینما وگویندگان تلویزیون :

آنهائی که با سینما آشنائی دارند می دانند که بیشترین فیلمهای عربی در مصر ساخته می شود وبیشترین این فیلها در ابتذال، وقاحت وفساد ونیزکیفیت پائین هنری شهرت دارند.نقش زن در فیلمهای آنچنانی، نیازی به تشریح ندارد وهمه می دانندکه زن در اینگونه فیلمها، بجز اهداف شیطانی، وسیله سودجوئی وپرفروش کردن فیلم می باشد.

در سالهای اخیر گروهی از بازیگران زن مصری این واقعیت را درک کرده اند که بازیچه دست تولید کنندگان وابزار سودجوئی های یغماگران شده اند واز سوئی، بر اثر موج اسلام گرائی، انوارحیات آفرین آئین محمدی صلی الله علیه وآله ، بر دلهایشان تابیده است وبه هدایت الهی راه یافته اند. از این رو با شهامتی خالصانه به دامن اسلام وارزشهای گرانقدر ان بازگشتند واز گذشته خود توبه کردند و از هنرپیشگی دروغین کناره گرفتند.

اینک توجه شما را به مصاحبه هایی که تنی چند از آن بانوان که قبلا هنرپیشه سینما یا خواننده یا گوینده تلویزیون بوده اند واکنون به حجاب روی آورده اند، جلب می کنم.

الف:(( کاملیا العربی))

به محله المعادی به دارالایتام رفتیم تا با گوینده ومجری سابق بنام (کاملیا العربی) ملاقات کنیم. وی مدتی است از تلویزیون استعفا داده ومحجبه شده است. تنها به حجاب بسنده نکرده است، بلکه نقاب(پوشیه) هم می زند. از وی سوال شد که قبل ازاستعفا از تلویزیون چه احساسی داشتید؟ گفت:استفاده از حجاب وظاهر نشدنم در تلویزیون ازدو ماه پیش آغاز شده است.در این مدت هیچ احساس ناراحتی نداشتم بجز محروم شدن از کودکان تلویزیون.زیرا کودکان را بسیار دوست می دارم واین احساس من قابل توصیف نیست.مشیت خداوند بر این قرارگرفت که بهتر از بچه های تلویزیون را به من ارزانی داشت.شصت کودک به من عطا فرمود که بجز خدا هیچ کس دیگری را ندارند.خداوند بهترو جاودانه تر از تلویزیون برای من اختیار کرد.

پوشیده نباشد که انتخاب و اختیار بسیار دشوار بود. ولی وقتی حجاب را انتخاب کردم تصمیم گرفتم بخوانم وبفهمم وخداوند نیز برایم خیر خواست.

در مدتی که با حجاب شدم به کتابهای دینی روی آوردم.کتابخانه من قبلا پر از قصه وداستان بود اما اکنون مملواز کتابهای دینی، تفسیر قرآن کریم، ریاض الصالحین، احادیث قدسی و کتابهای دیگری است واز انها بهره زیادی برده ام وایمانم به خداوند استوارتر شده است. از این کتابها بدون معلم ، فقه وشریعت را آموختم تااینکه موعد تصمیم گرفتن فرا رسید.

در پاسخ به این سوال که فکر برگشت به سرت می زند؟ گفت : هرگز.

ب: (( أم کریم )

(( هاله الصافی )) که روزگاری از ستاره های مشهور رقص شرقی بود هم اکنون در خانه خود به امور همسر وفرزندان وعبادت مشغول است.در نخستین ملاقاتی که با وی داشتم ، گفت  هاله الصافی نام حقیقی من نیست، بلکه نام هنری من بوده است که در طول دوران هنری ام من را با آن نام می شناختند. من هم اکنون از ان اسم وان مرحله از زندگی ، رهائی یافته ام وبا آن هیچ رابطه ای ندارم. من آن اسم را فراموش کرده ام وامیدوارم همه آنرا به فراموشی بسپارند.

سوال: چه وقت تصمیم گرفتی از رقص کناره گیری کنی وبا حجاب شوی؟

تقریبا از 5 سال پیش این تصمیم را گرفتم .

چگونه تصمیم گرفتی؟

 صبح یکی ازروزها در خواب دیدم که از نزدیک یکی ازمساجد عبور می کنم و من می ترسم وارد مسجد شوم.زیرا لباسی شرعی در تن نداشتم. نا گاه مردی عبای خود را کند و من را با آن پوشانید.آنگاه وارد مسجد شدم ونماز خواندم. از خواب که بیدار شدم برخواستم ، غسل کردم ، وضو گرفتم ونماز خواندم. مدت یک هفته با کسی صحبت نکردم. از آن پس نمازهای خود را ادا می کردم. احساس می کردم قلبم لبریز از ایمان وهدایت شده است. لذا رابطه خود را با هنر قطع کرده وبه همراه همسرم فریضه حج را انجام دادم.

عکس العمل خانواده ات در این تصمیم چه بود؟

تمام افراد خانواده، مادرم ، همسرم ودخترم از گرفتن این تصمیم خوشحال شدند.همه مرا تشویق کردند و کنار من قرار گرفتندو علی زغم اینکه آنها توبه مرا جدی نمی گرفتند .گمان می کردند که کار من در اثر خوابی است که دیده ام وپس از یکی دوهفته پایان خواهد یافت ومجددا به کارم برخواهم گشت .ولی وقتی اصرار مرا بر توبه وجدیت در آنرا مشاهده کردند نسبت به توبه من باور پیدا کردندو بویژه پس از آنکه تصمیم گرفنتم با شوهرم که بهترین مشوق من بود به حج بروم.

ج:((شیخه شمس))

هنگامی که هنر پیشه بودم احساس کردم زیبائی من تنها چیزی است که در یک نمایش می خواهند از آن بهره برداری کنند لذا نقش هائی را که بر مبنای زیبائی من به من واگذار می شد آنرا نمی پذیرفتم.تا آنکه یکبار هنرپیشه گی را رها کردم ومحجبه شدم.

سوال: آیا دشواریهائی در کنار ه گیری ومحجبه شدن برایت پیش نیامد؟

گفت: خدا را شکر که زندگی خانوادگی من از هرگونه دشواری خالی بود ودر تعهد به تعالیم خداوند واجرای انچه که در کتاب مجید وسنت مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم آمده ، بحمد الله هرگز با دشواری روبرو نبوده ام.

د: (( عفاف عبدالرزاق))گوینده تلویزیون.

او که قبلا گوینده تلویزیون بوده می گوید: خداوند به انسانها نیروی عقل را عطا کرده تا بوسیله آن بطور صحیح بیندیشند.من پس از انجام حج عمره ، در سال جاری بدون هرگونه فشاری؛ حجاب را اختیار کردم.حجاب من نتیجه اندیشه وتفکری بود که در این زمینه داشته ام. ناگفته نماند که فریضه حج را نیز انجام داده ام وچندین بار به عمره رفته ام. من از کودکی متدین بودم ودر خانواده کاملا معتقد بزرگ شدم.

ه:(( شادیه)) معبود مردم ، عابد خدا شد.

هنرپیشه وخواننده بزرگ ( شادیه) راه ایمان را پیموده است. وی در برابر شیخ محمد متولی الشقراوی ، نشست تا دست اورا بگیرد واو را توجیه وارشاد کند وبسوی صراط مستقیم هدایتش کند. این موضوع بعد از آواز دینی او( خذ بیدی) که آخرین وصادقترین آوازهای وی در تمام زندگی او بود، انجام پذیرفت.وخداوند دعای او را مستجاب کرد. پس ازآن شادیه ؛ پیشنهادهای فریبنده بسیاری را رد کرد. او پس از انجام مراسم حج و محجبه شدن ، حتی از یک میلیون پوند مصری که به وی پیشنهاد شده بود تا برای  یک بازی دیگر به روی سن تماشاخانه برود، گذشت وخودداری نمود.

شادیه ؛ از تمام آنچه او را با گذشته مربوط می ساخت ، رهائی یافت. حتی لباسهای قدیمی و فیلمها ونوارهای آواز خود را دور ریخت وبجای آن، کتابخانه قرآن ونوارهای تلاوت قرآن مجید جایگزین کرده است.

شادیه؛ از معبود مردم بودن به عابد خدای عظیم شدن مبدل گردید . حاجیه شادیه دو سال قبل یک مسجد در زمینی به مساحت پانصد متر مربع که ملک وی بود بنا نمود. مسجد با یک حصار کم ارتفاع احاطه شده و دارای دو در و ورودی است. یکی برای مردان ودیگری برای زنان. ودر آن مسجد جمعیت بسیاری برای حفظ قرآن کریم وجود دارد.همچنین درمانگاههائی برای معالجه بیماران بی بضاعت ایجاد کرده است. (1)

(1) برگرفته از کتاب بهشت جوانان.