تبلیغات
حقایقی ازقرآن،نقدوهابیت،پاسخ به شبهات وهابیت. - عواقب موسیقی در بعضی از احادیث وروایات:

                                          عواقب موسیقی در بعضی از احادیث وروایات:

 

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود:

       ( کان ابلیس اول من تغنی): ابلیس اولین کسی بود که مرتکب غنا شد.(وسائل الشیعه ج12 ص231)

 

امام جعغر صادق علیه السلام فرمود:

( من انعم الله علیه بنعمة فجاء عند تلک النعمة بمزمارفقد کفرها ومن اصیب بمصیبة فجاء عند تلک المصیبة بنائحة فقد کفرها)

کسی را که خداوند سبحان نعمتی به او عطا کند واو در اثر نعمت به وسائل آواز خوانی و موسیقی رو کند با این عملش ناسپاسی حق تعالی را مرتکب شده وهمچنین کسی که مصیبتی (برای امتحان و....) به او برسد وآه وناله کند او هم کفران نعمت نموده است.(کافی ج6 ص432)

 

1-بی تفاوت شدن نسبت به ناموس

امام صادق علیه السلام فرمود:(ان الشیطان یقال له : القفندر اذا ضرب فی منزل رجل اربعین یوما بالبربط ودخل علیه الرجال وضع ذلک الشیطان کل عضو علی مثله من صاحب البیت ثم نفخ فلا یغار بعدها حتی توتی نسائه فلا یغار).

    

به شیطان قفندر( بدقیافه) گفته می شود زمانی که در خانه کسی چهل روز با وسائل موسیقی ( مثل تار بنوازند) و مردان وزنان در آن مجلس باطل گرد آیند شیطان تمام اعضای بدن صاحب خانه را لمس می کند.(بطوری که چشم ، گوش ، زبان، وسایر اعضایش در مسیر وفرمان شیطان وگناه قرار می گیرند) بعد از آن غیرت را از دست می دهد .انچنان که نسبت به رابطه نامشروع دیگران با همسرش بی تفاوت می شود .

 

2- مرگ ناگهانی وقبول نشدن دعا

امام صادق فرمود : بیت الغناء لا تومن فیه الفجیعة ولا تجاب فیه الدعوة ولا یدخله الملک.

خانه ای که در آن غنا باشد از مرگ ومصیبت دردناک ایمن نیست ودعا در آن به اجابت نمی رسد وفرشتگان وارد آن نمی شوند.

از امام صادق علیه السلام در مورد غنا سوال شد ، امام علیه السلام فرمود :

لا تدخل بیوتا، الله معرض عن اهلها.

به منازلی که اهل آن بخاطر انجام معصیت (وگوش دادن به موسیقی ) از رحمت خداوند دور شده اند وارد نشوید.

 

3- سبب نفاق

امام صادق علیه السلام فرمود:

ضرب العیدان ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الخضرة.

نواختن موسیقی (تار و...) نفاق را در دل می رویاند همانطوری که آب سبزه را می رویاند.

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود:

انما نهیت عن صوتین احمقین فاجرین : صوت عند نغمة لهو ومزامیرالشیطان وصوت عند مصیبة خمش وجوة، وشق جیوب ، ورنة شیطان.

من شما را از دو صدای بیهوده و فریبنده منع می کنم: یکی صدای نغمه های لهو وآواز شیطان که گمراه کننده است ودیگری شیون در وقت رسیدن مصیبت که خراشیدن صورت ، پاره کردن یقه و آواز وگریه شیطانی در آن باشد.

 

4-رفتن برکت

حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم فرمود:

لا تدخل الملائکة بیتا فیه خمراو تنبوراو نرد، ولا تستجاب دعائهم، وترفع عنهم البرکة.

فرشته گان به خانه ای که شراب وسائل موسیقی وقمار( مثل دائره، تنبور، نرد) در آن باشد وارد نمی شود. ودعای اهل خانه مستجاب نمی گردد. خیر .برکت هم از آنجا می رود.

 

5- عامل زنا

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود:

الغناء رقیة الزنا.

غنا وموسیقی کاری است که انسان را به زنا می کشاند.

 

6- در حدیث دیگری آمده:

... ایاکم والغناء فانه ینقص الحیاء ویزید فی الشهوة ویهدم المروءة وانه لینوب عن الخمرویفعل ما یفعل السکر. فان کنتم لابد فاعلین فجنبوه النساء.فان الغناء داعیة الزنا.

از غنا و موسیقی دوری کنید زیرا موسیقی حیا را از بین می برد وسبب زیاد شدن غریزه جنسی می شود. مردانگی را نابود می سازد و هر کاری که شراب می کند موسیقی هم انجام می دهد واگر مبتلا به موسیقی شدید از زنان بپرهیزید برای آنکه موسیقی و غنا انسان را به زنا می کشاند.

 

7-عواقب اخروی غنا وموسیقی

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود:

یحشر صاحب الطنبور یوم القیامة وهو اسود الوجه وبیده طنبور من نار وفوق رأسه سبعون الف ملک بید کل ملک مقمعة یضربون رأسه و وجهه و یحشر صاحب الغناء من قبره اعمی واخرس وابکم ویحشر الزانی مثل ذلک وصاحب المزمار مثل ذلک وصاحب الدف مثل ذلک.

کسی که اهل تنبور است روز قیامت محشور می شود در حالی که سیاهترین صورت را دارد وبدستش تنبوری از آتش جهنم است وبالای سرش هفتاد هزار فرشته عذاب همراه با گرزی که در دست دارند بر سر وصورتش می کوبند. وکسی که اهل (غنا وموسیقی ) است از قبرش بیرون می آید در حالی که نابینا وگنگ وکر خواهد بود. همچنین زنا کار وآنکه فلوت ودائره می زند همانند ایشان محشور میشود.( مسترک الوسائل ج2 ص459ج13ص 219-تفسیر قرطبی ج14ص54)

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود:

(من استمع الی اللهو یذاب فی اذنه الانک).

کسی که به لهو (آواز موسیقی طرب انگیز)گوش دهد درروز قیامت در گوشش سرب آب کرده ریخته می شود.


8- خریدوفروش وکسب باوسایل لهو

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود:

لایحل تعلیم المغنیات ولابیعهن واثمانهن حرام وقد نزل تصدیق ذلک فی کتاب الله(ومن الناس من یشتری لهو الحدیث...)

آموزش دادن خوانندگان وخرید وفروش کنیزکان آوازه خوان حرام است ودرآمدی که ازاین راه بدست می آید نیزحرام می باشد .گواه این مطلب آیه ای است که خداوند در کتابش فرموده است :بعضی از مردم سخنان بیهوده راخریداری می کنند...(مجمع البیان ج8ص313)


امام صادق علیه السلام فرمود: والمغنیه ملعونه ومن اداها ملعون وآکل کسبها ملعون.

کنیز و زن خوا ننده وکسی که اجرتی به او می دهد و کسی که پول را مصرف می کند همه مورد لعنت قرار گرفته اند.

 

9- ثواب پرهیز از غنا.

امام رضا علیه السلام فرمود:

من نزه نفسه عن الغناء فان فی الجنة شجرة یامر الله عزوجل الریاح ان تحرکها لها صوتا لم یسمع بمثله ومن لم یتنزه عنه لم یسمعه.

کسی که از غنا وموسیقی دوری کند در عوض، درختی در بهشت هست که خداوند دستور می دهد باد آنرا به حرکت درمی آورد، نغمه خوشی از آن درخت بهشتی بلند می شود که مانند آن را تا به حال نشنیده است. وکسی که از غنا و موسیقی اجتناب نکند، آن صوت زیبا را نمی شنود.( کافی ج6ص434)

  

ازعلامه محمد تقی جعفری(ره) درباره موسیقی سوال شد که آیا موسیقی روح انسان را تصفیه می کند؟

جواب:اگر موسیقی آنچنان که عاشقان دلباخته اش می گویند حقیقتا روح انسان را تصفیه می کند، چرا با شیوع موسیقی در شرق وغرب بیماریهای روانی وفساد اخلاقی به حدی است که گفتگو درباره آن باعث شرمساری است.( مبانی فقهی و روانی موسیقی ص22)

این احادیث وروایاتی که ذکر شد، قسمتی از روایات فراوانی است که در مورد آثار بد ومنفی موسیقی ذکرشده.

 


نوشته شده توسط محقق گمنامدر تاریخ : سه شنبه 12 اردیبهشت 1391