تبلیغات
حقایقی ازقرآن،نقدوهابیت،پاسخ به شبهات وهابیت. - اعتقادات وهابیها وعقاید مهم وضروری آنها ونقد این اعتقادات

     اعتقادات وهابیها وعقاید مهم وضروری آنها ونقد این اعتقادات

 به حول وقوه الهی در این مقاله اعتقادات وهابیها وآنچه که مذهب آنها به آن بستگی داره وبه منزله ریشه ومحوری است که رفتار وکردار آنها، حول آن می چرخد مورد بحث وبررسی قرارمی گیرد. مانند اعتقاد آنها به :

           اجتهاد آنها در دین.                             

         درباره خداوند وصفات او

          درباره پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم 

          پیامبران دیگر ومومنین ومردان صالح خداوند وقبور مطهر آنها.

           درباره همه مسلمانان

           مسئله بدعت

           شفاعت

          توسل

           تبرک

           دعا

           وغیره...

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        (( اما مسئله اجتهاد در دین ))

وهابیها که  خود را پیرو مذهب امام احمد بن حنبل می دانند برخلاف بقیه اهل تسنن، اجتهاد در احکام را مسدود نمی دانند ولازم نمی دانند در احکام از یکی از چهار عالم معروف اهل تسنن( شافعی ، مالکی، حنبلی ،حنفی ) تقلید کنند.بلکه گاهی برخلاف آنها اجتهاد کرده ورأی تازه ای صادر می نمایند.

                             

محمد بن اسماعیل امیر یمنی صنعانی که معاصر با محمد بن عبدالوهاب ویکی از پایه ها وبنیانگذاران فرقه وهابیت است ، در رساله اش بنام (تطهیر الاعتقاد) می گوید: فقهای مذاهب چهارگانه اجتهاد را بعد از چهار امام (مالکی ، شافعی ، ابوحنیفه واحمد حنبل ) محال دانسته اند ولی این سخن نادرست وگفتاری است جاهلانه از اشخاصی که نسبت به حقایق بی خبرند.

محمد بن عبداللطیف یکی از نوه های محمد بن عبدالوهاب در آخر رساله پنجم از رسائل ( هدیة السنیه) می گوید: مذهب ما، مذهب امام احمد بن حنبل است وخود اجتهاد نمی کنیم ولی هرگاه یک سنت صحیح از سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم برای ما ثابت شد ، به آن عمل می کنیم وگفتار هیچ کس را بر آن مقدم نمی کنیم.

                       نقد گفتار محمد بن عبداللطیف

 ایشان اول کلامش اجتهاد را انکار کرده ولی آخر کلامش قبول کرده. زیرا سنت صحیح از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم ، از چه راهی برای او ثابت میشود؟؟   الف: احتمال اینکه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم شنیده  محال است. ب: یا اینکه از سنتهای متواتره بوده وبر پیشوایان مذاهب اربعه ودیگران پوشیده مانده ؛ عادتا محال وممکن نیست. ج: پس باید آن سنت از خبرهایی باشد که سند ودلالتش هر دو ویا تنها سندش ظنی نه قطعی باشد وبا اجتهاد غلط خود آنرا سنت صحیح قلمداد نماید وخداوند در قرآن عمل به ظن را نهی کرده واز پیروان ظن وگمان مذمت نموده. بنابراین عمل کردن به چنین خبر ظنی تنها از راه اجتهادی است که در اول کلامش منکرآن بود.

محمد بن عبداللطیف می گوید : محمد بن عبدالوهاب عقیده ندارد سنتها وروایات وارده از رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم بخاطر نظر فقیهی ، یا مذهب عالمی که با اجتهاد خود مخالف این سنتها رای داده ، ترک نمود.

سپس می گوید: بلی وقتی ضرورت ایجاب کرد وکسی که صلاحیت اجتهاد داشته باشد پیدا نشد وشناسائی سنت ها واخبار وقواعد استنباط ممکن نبود، باید از یکی از امامان چهارگانه تقلید کرد. ومحمد بن عبد الوهاب عمل به قول مجتهد را درصورتی لازم می داند که بر طبق قول مجتهد دلیلی از کتاب وسنت وجود داشته باشد.برخلاف کسانی که غلو نموده وعمل به قول مجتهد را بدون دلیل لازم می دانند.

خلاصه اینکه می توان گفت وهابیها اجتهاد در احکام ودین را با شرایطی پذیرفته اند.