تبلیغات
حقایقی ازقرآن،نقدوهابیت،پاسخ به شبهات وهابیت. - عواقب اسفباربی حجابی وبدحجابی:

1-ضایع کردن حق شوهر:

خداوند سبحان بدن واعضای آن رابه عنوان امانت به ما داده است.وصاحب اصلی،خداوند بزرگ است.زینت وزیبائی زن که از نعمت وامانت حق تعالی محسوب می شود نیز پس از ازدواج مربوط به شوهرش است، نه اینکه آن را در معرض دیدگاه عموم قرار دهد.

رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند:((أیما امرأة تطیبت لغیرزوجها لم تقبل منها طلاة حتی تغتسل من طیبها کغسلها من جنابتها))

هر زنی که خودرا برای غیر شوهرش خوشبووآرایش کند، خداوند نماز او راقبول نمی کند تا اینکه برای پاک ساختن خودازآن،غسل کند چنانکه خودرا از جنابت،غسل می دهد.

2-محروم از محبت:

زن هر چه عفتش بیشتر باشددر قلب مرد بیشتر جای دارد و زن بی بند وبارچون ترس از خداوند در دلش نیست وعفت ندارد، نمی تواند محبت شوهرش را بدست آورد.

3-آفت تحصیل علم:

هرچقدر زن عفت بیشتری داشته باشد، در تحصیل علم موفقتر است.زیرا تحصیل علم نیازمند تمرکزفکراست .ودختریا زنی که بدنبال خودنمائی است وهر لحظه برای جلب مردان هرزه خود را به شکلی در می آورد، دیگر تمرکزحواس ندارد.ودر تحصیل علم موفق نخواهد بود.


4-پیوسته زیان کار:

راستی او که خود را در معرض دید نامحرمان قرار می دهد، در مقابل، دل چه کسی را بدست می آورد؟؟؟ دل جوانا ومردان هرزه را؟؟؟ زیرا مرد مسلمان ومومن حقیقی از این کار ، متنفر است.

آیا دل آنگونه افراد را بدست آوردن ، ثمره دنیوی واخروی دارد؟؟؟؟!!!! حال که خداوند چنین نعمت تندرستی را بذل وبخشش نموده ، رسم امانتداری وبندگی اواین است که رضای وی را بدست آوریم ، نه دل مردان هرزه که زنان را وسیله ای برای اهداف شیطانی خود قرار می دهند.

5- تباهی شخصیت:

گویند مرد شمشیر زن است وزن شمشیر ساز است.پیوسته در طول تاریخ مرد در صحنه مبارزه علیه طاغوت از مدد زن بهره جسته است .

حضرت خدیجه در کنار رسول خدا صلی الله علیه وآله وحضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در کنار حضرت علی علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها در کنار برادرش امام حسین علیه السلام مبارزه کردند.

زنی که چنین مقام وارزشی دارد، چرا باید آنقدر سقوط  کند تا آنجا که ملعبه  مردان هرزه  و شهوتران باشد؟؟؟

 کمبود تربیت وشخصیت و محبت را نمی توان با عشوه و ناز و کرشمه؛ با نگاه کردن مردم بدست آورد. جز آنکه آدمی روز بروز از نظر روحی افسرده و نا امید تر واز لحاظ جسمی زشتر ، واز نظراجتماعی مورد تنفرانسانهای مومن قرار خواهد گرفت.

زن بدحجاب بجای اینکه عفت راکه ارزش زیادی دارد ، حفظ کند تا مردم، با عزت واحترام به سراغ او بیایند با بد حجابی و نشان دادن خود به دیگران ، خویش را بی ارزش می کند.

6- موجودی مصرفی:

 زن بد حجاب را باید مصرفگری شناخت که با رفتار خود جز مفسده وضرر چیزی به بار نمی آورد، زیرا با مصرف وحرکات تحریک آمیز منشاء ا نحراف وفساد در جامعه می گردد.

7-اضطراب بی پایان:

آنگاه که اصل وکمال در انسان لباس ومد پرستی باشد هر چه می بیند ، می خواهد ودایم به فکر تهیه آن است.و چون آماده کردن انها بسیار مشکل و گاهی نا مقدور است ، روح او همیشه مضطرب وپریشان است ومانند کسی است که گمکرده خود را پیدا نمی کند.

8- تأخیر در ازدواج:

این امر عجیب نیست که اغلب خانواده ها وجوانان از زن بی تقوا وبد حجاب که هر روز از لحاظ اقتصادی واجتماعی برای آنها دردسر ایجاد کند ، متنفر می باشند.در نتیجه به سراغ دخترانی که چنین اوصاف وحالاتی دارند نمی روند.از سوئی غیرت به آنها اجازه نمی دهد دختری را که زبانزد اراذل واوباش است؛ شریک و همراز زندگی خود قرار دهد.

طبق این اصل دختران بد حجابی که به همین علتها ازدواجشان به تأ خیر می افتد کم نیستند.

9- پاشیدگی زندگی:

وقتی ارزش و ملاک در زندگی بعضی ها ظواهر وتجملات ومدپرستی باشد چون اینگونه امور زود کهنه می شود در نتیجه چنین افرادی مطلوب و مرادشان را هم زود از دست می دهند ، وسرانجام کار به جدائی می کشد.

اصولا در چنین خانواده هایی ، چون عقل در انتخاب همسر نقشی ندارد اساس خانواده زود متزلزل می شود و سرنوشت انها جز طلاق وسرگردانی زن وبچه ها وگاهی انحراف انها چیز دیگر نیست. از سوئی زن بد حجاب وبی تقوا در اثر ناز وکرشمه و حرکات شیطانی خود باعث توجه مردان ضعیف الایمان به خود می شود، در نتیجه ان مردان به زنان خود بی اعتنا می شوند وسرانجام این زن بی تقوا سبب سردی واز هم پاشیدگی زندگی یک یا چند خانواده می شود.و عواقب شوم وگناه بزرگ این عمل زشت به گردن اوست.بعدها زنی هم از او زیباتراساس زندگی وی وخانواده اش را از بین می برد.

10- عامل فساد وظلم، سقط جنین وسایر گناهان:

اگر در یک کشور دین ومذهب حاکم نباشد، هیچ قدرتی قادر به جلو گیری ازجنایات و جرایم در آن جامعه نیست .اگر چه از نظر نیروی انسانی ، تجهیزات واطلاعات قوی باشد. زیرا نیروی پلیس و... حداکثر کاری که می کند ظواهر کشور را از لحاظ مفاسد حفظ می کنند واز باطن کار خبر ندارند.

بنابراین باید یک نیروی دیگر در کنار این نیروی ظاهری باشد. تا جامعه از انحطاط رهایی یابد وآن نیروی دیگر رااز دین باید فرا گرفت زیرا قدرت دینی در روح انسان نفوذ می کند وهمیشه در خلوت وآشکار همراه انسان است واو را به کارهای خوب تشویق می کند و از انجام امور زشت باز می دارد.

این نیروکه همان ایمان به مبدء ومعاد است از ملیونها پلیس برای جامعه مفیدتر است .تا زمانی که دنیای امروز مجهز به این قدرت درونی واعتقادی نشود، امار جنایات ومفاسد زیادتر می گردد.

این نمونه واجمالی از عواقب اسفباربی حجابی وبدحجابی می باشد که ما بخاطر طولانی نشدن مطلب به همین مقدار اکتفا می کنیم وجوانان عزیز می توانند برای پی بردن به عواقب اسفبار بی حجابی و بد حجابی می توانند به اخبارجوامع غربی ووضع اسفبار آن مراجعه کنند.امیدوارم در مقاله بعدی اشاره ای به اماری از وضع اسفبار وجنایاتی که در غرب  بخاطربی حجابی وبدحجابی صورت می گیرد اشاره ای بکنم.


نوشته شده توسط محقق گمنامدر تاریخ : یکشنبه 10 اردیبهشت 1391
برچسب ها : نتیجه بی حجابی، عاقبت بی حجابی وبدحجابی، بی حجابی وبدحجابی، پیامدهای بی حجابی وبد حجابی،